Familjerätt

 

Jurisdisk rådgivning och upprättande av diverse handlingar som avser äktenskapsförord, är ett sätt att avtala om att viss eller all av egendom blir enskild eller tvärt om.

  • Gåvobrev, avseende fast eller lös egendom.
  • Samboavtal, om parterna väljet att avtala bort hela eller delar  av   sambolagen.
  • Testamente, en viljeförklaring hur kvarlåtenskapen skall fördelas. Observera att sambor måste upprätta testamente för att ärva varandra.
  • Bodelning, reglering i samband med upplösande av äktenskap, samboförhållanden.
  • Bouppteckning, bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall. Bouppteckningen är en legitimationshandling för dödsboet samt ett underlag för arvsskiftet.