0704 17 60 88

8-17 Vardagar

Din jurist i
tyresö och värmdö

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Hästjuridik

Vi hjälper dig med frågor som rör hästsport och hästägande.

Familjerätt

Jurisdisk rådgivning och upprättande av diverse handlingar inom familjejuridik

Rådgivning över telefon

Rådgivning per telefon är alltid gratis och syftet med samtalet är att identifiera den juridiska frågan och utreda behovet av rättslig hjälp.

Om byrån

M. Rosendahls JuristByrå grundades år 2006 och ombildades till AB år 2011.

Vid behov av juridisk rådgivning eller av juridiska dokument kan kontakt ske till M. Rosendahls Jurist Byrå för konsultation. Efter en första kontakt är det lättare att avgöra om ärendet skall drivas vidare och om det finns behov av ett juridiskt ombud.

 

Hästjuridik

Ridsporten är en stor idrottsrörelse i det svenska samhället. Sporten utövas av såväl ung som gammal och det finns i dag ca 300 000 hästar runt om i Sverige och intresse för häst verkar bara öka. Tävlingsmässigt har svenska hästar, ryttare och kuskar varit framgångsrika.

Flertalet ridskolor har vuxit upp och därmed har bredden för sporten kraftigt ökat. Det har skett en ökning av funktionshindrande som rider och det bland annat på grund av att hästen har en stor inverkan på oss människor både mentalt, socialt och fysiskt.

Både att köpa och sälja häst omfattas av ett stort ansvar och kräver en hel del kunskaper. Ett köpekontrakt är att rekommendera. Både köpare och säljare bör vara uppmärksamma på vad som ska stå i köpekontraktet, undvik handslagsmetoden!

En annan mycket viktig del inför köpet är veterinärbesiktning. Efter köpet kanske det har uppkommit något fel på hästen som är väsentligt för köparen vilket i sin tur kan leda till att denne reklamerar köpet och få köpet hävt.

De frågor som kan uppkomma i tvist om hästköp har i sammanhanget en viktig betydelse för att fastställa vilken lag som skall tillämpas vid tvisten. Hästen benämns såsom en lös sak i svensk rätt.

Konsumentköplagen ( 1990:932 )
1§ Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till konsument.

Konsumentköplagen gäller även om säljaren är privatperson såsom (tränare hästhandlare ect.) och förmedlar hästköpet till en annan privatperson. Både näringsidkaren och säljaren blir då ansvariga solidariskt gentemot köparen. Av allmänna regler torde följa att näringsidkaren normalt har regressrätt mot säljaren.

Köplagen ( 1990:931 )
1§ Denna lag gäller för lös egendom.

Köplagen reglerar köp och försäljning av häst då konsumentköplagen inte är tillämplig.

Familjerätt

Juridisk rådgivning och upprättande av diverse handlingar som avser äktenskapsförord, är ett sätt att avtala om att viss eller all av egendom blir enskild eller tvärt om. 

 • Gåvobrev, avseende fast eller lös egendom.
 • Samboavtal, om parterna väljer att avtala bort hela eller delar  av   sambolagen.
 • Testamente, en viljeförklaring hur kvarlåtenskapen skall fördelas. Observera att sambor måste upprätta testamente för att ärva varandra.
 • Bodelning, reglering i samband med upplösande av äktenskap, samboförhållanden.
 • Bouppteckning, arvsskifte, bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall. Bouppteckningen är en legitimationshandling för dödsboet samt ett underlag för arvsskiftet.

M.Rosendahls JuristByrå AB

 • Org.nr: 556838-4613
 • Jur kand Maud Rosendahl
  Degree of Master of Laws
  (L.L.M.)

Vill du bli kontaktad?

Fyll i formuläret nedanför så kontaktar vi dig!