08-722 82 80

8-17 Vardagar

Din jurist i
tyresö och värmdö

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Familjerätt

Jurisdisk rådgivning och upprättande av diverse handlingar inom familjejuridik

Rådgivning över telefon

Rådgivning per telefon är alltid gratis och syftet med samtalet är att identifiera den juridiska frågan och utreda behovet av rättslig hjälp.

Om byrån

M. Rosendahls JuristByrå grundades år 2006 och ombildades till AB år 2011.

Vid behov av juridisk rådgivning eller av juridiska dokument kan kontakt ske till M. Rosendahls Jurist Byrå för konsultation. Efter en första kontakt är det lättare att avgöra om ärendet skall drivas vidare och om det finns behov av ett juridiskt ombud.

 

Familjerätt

Juridisk rådgivning och upprättande av diverse handlingar som avser äktenskapsförord, är ett sätt att avtala om att viss eller all av egendom blir enskild eller tvärt om. 

  • Gåvobrev, avseende fast eller lös egendom.
  • Samboavtal, om parterna väljer att avtala bort hela eller delar  av   sambolagen.
  • Testamente, en viljeförklaring hur kvarlåtenskapen skall fördelas. Observera att sambor måste upprätta testamente för att ärva varandra.
  • Bodelning, reglering i samband med upplösande av äktenskap, samboförhållanden.
  • Bouppteckning, arvsskifte, bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall. Bouppteckningen är en legitimationshandling för dödsboet samt ett underlag för arvsskiftet.

M.Rosendahls JuristByrå AB

Vill du bli kontaktad?

Fyll i formuläret nedanför så kontaktar vi dig!